Over deze Blog


100mairgun.nl is een initiatief van een liefhebber van het lange afstand schieten met luchtwapens. Achter dit initiatief zit geen enkele commerciële drijfveer. De enige motivatie is passie.

De motivatie voor optuigen van een 100m luchtbukssite komt voort uit het gegeven dat er relatief weinig gestructureerde informatie beschikbaar is over het lange afstand schieten met luchtwapens.

Hoewel niet wordt beoogd een officiële door de KNSA erkende discipline te ontwikkelen, verdient het lange afstand schieten met luchtwapens naar de mening van de inititaiefnemer meer aandacht. Net als bijvoorbeeld de erkende Field Target en de 10m disciplines.

Deze site is nog volop in ontwikkeling! De komende periode zal zij verder worden gevuld. Omdat de initiatiefnemer wat basiskennis heeft maar zeker geen deskundige is, zijn inbreng en suggesties van lezers van deze site daarbij erg gewenst!